Slávenie Sviatkov Paschy v Lačnove

                         Slávenie Sviatkov Paschy v Lačnove 

Veľký Piatok /18.04.2014/ – Večiereň s uložením plaščenice do hrobu o 17.30 hod. Na Veľkú sobotu /19.04.2014/ obrady nebudú slávené. V Nedeľu Paschy /20.04.2014/ bude sv. liturgia s posvätením jedál v košíkoch o 10.30 hod. A na Svetlý pondelok /21.04.2014/ bude sv. liturgia so sprievodom okolo chrámu o 08:00 hod. Všetkých srdečne pozývame a prajeme požehnané sviatky Kristovho Vzkriesenia.

CHRISTOS VOSKRESE!

o.Pavol Székely, kaplán z farnosti Sabinov