O obci

Obec Lačnov leží na styku Šarišskej vrchoviny s Braniskom. Lačnov leží asi 27 km západne od krajského mesta Prešov, v hornej časti údolia Kopytovského potoka – severného prítoku Veľkej Svinky, v nadmorskej výške okolo 765 m (podľa literatúry stred obce). Prevýšenie chotára je značné – od 562 do 1081 m n.m. Územie obce Lačnov uzatvára bočnú dolinu prítoku Veľkej Svinky s obcami Fričovce – Šindliar – Lipovce – Lačnov so zaujímavými kultúrnymi a prírodnými danosťami, ako sú stredoveký kostol sv. Michala v Šindliari, prameniskami minerálnych vôd v Lipovciach (…Salvator) a Šindliari (…Sultánka), národnou prírodnou rezerváciou Kamenná baba, prekrásnym údolím Kopytovského potoka, jaskyňou Zlá diera a pod.