Lačnovská Perínbaba

Dobrý deň, priatelia Lačnova. Tak v prílohe zopár fotiek z našej krásnej akcie, na ktorej sa dobre bavili malí aj veľkí účastníci. Kto neprišiel, môže ľutovať.

A veľké poďakovanie všetkým, ktorí pomohli akciu zorganizovať a priniesli veľmi chutné občerstvenie ( naše gazdinky), čím ešte viac zlepšili náladu všetkým účastníkom.

Jánske ohne 2014 – Poďakovanie

Vážení priatelia. Chcem sa poďakovať v mene Občianskeho združenia Lačnov všetkým, ktorí sa zaslúžili o veľmi úspešný priebeh Jánskych ohňov 2014. Sponzori, účinkujúci, organizátori ako aj všetci návštevníci sa zaslúžili o pekný kultúrny zážitok, ktorý v nás zanechal pekné spomienky a chuť zúčastniť sa aj ďalšieho ročníka Jánskych ohňov.

V prílohe pár obrázkov, aby ste si tento pekný večer trošku oživili v pamäti.

Marcinov

2% z daní

Pre všetkých, ktorí chcú podporiť naše občianske združenie a krásny kút Slovenska oznamujeme údaje, potrebné pre posielanie 2% z daní :

Občianské združenie Lačnov
082 36 Lipovce, Lačnov 20
IČO: 37882350

tlačivo na 2% pre zamestnancov, ktorého súčasťou je potvrdenie od zamestnávateľa o výške zrazenej dane

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

SZČO a všetci zamestnanci, ktorí budú podávať daňové priznanie “typ A”, nepoužujú toto tlačivo, ale vpíšu údaje Občianského združenia Lačnov priamo do DP, kde je na to určené miesto

Výbor OZL

 

Poďakovanie

P O Ď A K O V A N I E

Občianske združenie Lačnov sa aj touto cestou chce poďakovať všetkým

dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili brigád organizovaných za účelom skrášlenia

a úpravy cintorína a jeho okolia. Osobitné poďakovanie adresujeme Obecnému

úradu za finančnú a materiálnu pomoc a podporu.

Brigáda na dokončenie opravy oplotenia

Odkaz

Vážení priatelia Lačnov. Nadišiel čas, kedy by sme mohli dokončiť opravu oplotenia cintorína a v prípade aktívnej účasti zástupcov grécko-katolíckej cirkvi aj kostola. Brigáda sa uskutoční dňa 28.9.2013 o 8.00 hodine.

Srdečne ste všetci vítaní.

Marcinov