Organizácie

V obci pôsobia tieto organizácie:

Gréckokatolícka cirkev
OZ Lačnov
Poľovnícke združenie
Urbársky spolok
Vodná spoločnosť