Malý oznam pre členov Urbariátu

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia sa bude podiel z hospodárskeho výsledku vyplácať len osobne urbárnikom – dôvod – neaktualizované adresy. Najbližší termín ( pokiaľ sa nedohodnete inak) je 27.6.2014 na Jánskych ohňoch.

Ďalej link pre výpočet náhrad za použitie súkromného vozidla http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/cestovne-nahrady-pri-pouziti-vlastneho-vozidla.php?vozidlo=2&spotreba=16.5&cena=1.45&prejdene=1200

Link pre ceny pohonných hmôt http://auto.sme.sk/natankuj/?submenu=priemerne_ceny&rok=2013

Ostatné doklady z obidvoch výročných členských schôdzí budú dopĺňané priebežne.

VM