Pozvánka na schôdzu

Vážení priatelia. Pozývame Vás na Novoročné stretnutie členov OZ Lačnov, ktoré sa uskutoční dňa 4.1.2014 o 14.00 hod. v dreveňáku. Zároveň pozývame aj členov VS(vodná spol.), ktorých stretnutie sa uskutoční v tých istých priestoroch o 15.00 hodine.
Marcinov