2% z daní

Pre všetkých, ktorí chcú podporiť naše občianske združenie a krásny kút Slovenska oznamujeme údaje, potrebné pre posielanie 2% z daní :

Občianské združenie Lačnov
082 36 Lipovce, Lačnov 20
IČO: 37882350

tlačivo na 2% pre zamestnancov, ktorého súčasťou je potvrdenie od zamestnávateľa o výške zrazenej dane

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

SZČO a všetci zamestnanci, ktorí budú podávať daňové priznanie “typ A”, nepoužujú toto tlačivo, ale vpíšu údaje Občianského združenia Lačnov priamo do DP, kde je na to určené miesto

Výbor OZL