Slávenie sviatkov Paschy 2015

Slávenie Sviatkov Paschy 2015:

Veľký Piatok : 17:30 – Večiereň s uložením plaščenice do hrobu

Nedeľa Paschy /Velikdeň/: 09:30 – Sv. liturgia s myrovaním a posvätením jedál

Svetlý Pondelok: 08:15 – Sv. liturgia so sprievodom okolo chrámu

Teším sa na Vás a prajem Vám milostiplné a požehnané Sviatky Kristovho Vzkriesenia. Christos voskrese!

o.Pavol Székely, kaplán