Oznam o termíne liturgií v Lačnove

Gréckokatolícka cirkev v Lačnove Vás všetkých pozýva k oslave Boha a k stretnutiu sa pri modlitbe

v chráme Sv.Michala archanjela v tieto dni:

01.01.2015 – Nový Rok /Sviatok Obrezania Pána/ sv.liturgia s myrovaním o 10:30 hod

04.01.2015 – Nedeľa pred Bohozjavením sv. liturgia o 11:30 hod

06.01.2015 – Sv.Bohozjavenie sv.liturgia s myrovaním a svätenie vody o 11:00 hod

/hneď po liturgii posviacka domov v Lačnove/

Požehnané slávenie Sviatkov Kristovho Narodenia i Sv.Bohozjavenia a tiež požehnaný a šťastný Nový Rok 2015

praje o.Pavol Székely /kaplán v Sabinove/

Christos raždajetsja!!! – Slavite Jeho!!!

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi č.2

Gréckokatolícka cirkev v Lačnove Vás srdečne všetkých pozýva na chrámový sviatok /odpust/ ku cti Sv.Michala archanjela, ktorý sa uskutoční dňa 9.11.2014 t.j. v nedeľu v gr.kat chráme v Lačnove s nasledovným programom: o  9.45 - Moleben k Ježišovi Kristovi a o 10.00 - sv. liturgia s myrovaním a sprievodom okolo chrámu. Hlavný služiteľ a kazateľ: o.Richard Harvilko, správca farnosti Milpoš. Tešíme sa na Vás!  “Sv.Michal archanjel, pomáhaj nám!”   

                                                               o.Pavol Székely, kaplán z farnosti Sabinov

Oznam Gréckokatolíckej farnosti

 Gréckokatolícka cirkev v Lačnove Vás pozýva k oslave sviatku Pamiatky naších zosnulých, ktorá sa uskutoční dňa 2.11. 2014 v nedeľu s nasledovným programom: o 11.30 - sv. litugia v chráme Sv.Michala arch. v Lačnove /po nej panychída s čítaním obnovených hramot za našimi zosnulými/ a po sv.liturgii cca. o 12.30 - spoločná panychída na miestnom cintoríne pri hlavnom kríži. Pozývame Vás takto spoločne prežiť tento sviatok, kedy nielen spomíname, ale aj v modlitbách pamätáme na tých, ktorí nás už predišli do večnosti. Je to aj možnosť získať plnomocné odpustky pre duše v očistci.

Jánske ohne 2014 – Poďakovanie

Vážení priatelia. Chcem sa poďakovať v mene Občianskeho združenia Lačnov všetkým, ktorí sa zaslúžili o veľmi úspešný priebeh Jánskych ohňov 2014. Sponzori, účinkujúci, organizátori ako aj všetci návštevníci sa zaslúžili o pekný kultúrny zážitok, ktorý v nás zanechal pekné spomienky a chuť zúčastniť sa aj ďalšieho ročníka Jánskych ohňov.

V prílohe pár obrázkov, aby ste si tento pekný večer trošku oživili v pamäti.

Marcinov

Brigáda na opravu a čistenie priepustov

Dovoľujeme si Vás pozvať  na brigádu dňa 14.6.2014 zameranú na  opravu a čistenie priepustov, prípadne na vyžínanie trávy a malinčia. Zraz na brigádu je o 8.00 hodine pri autobusovej zastávke. Na tých, ktorý prídu autobusom, bude čakať odvoz o 9.05 taktiež na zastávke. Je potrebné zobrať si zo sebou pracovné náradie, ochranné pomôcky a občerstvenie.  Hlavný organizátor brigády je Ing. Vincent Novotný, ktorý bude zadeľovať prácu pri jednotlivých priepustoch.

Veríme vo veľkú účasť členov PSML

Marcinov

 

 

 

 

Oznámenie o brigáde PSML

Pozvánka na brigádu

pre členov Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov

a

priateľov Lačnova a lesa

Dňa 10.5.2014 sa uskutoční brigáda v lesnom poraste Šiľské. Zraz je o 8.00 hod. na zastávke v Lačnove, resp. pre nemotorizovaných brigádnikov 9,15 po príchode autobusu SAD. Predpokladané ukončenie brigády bude o 16.00 hod. Pracovať sa bude na vyžínaní porastov a vyrezávaní náletových drevín. Doneste si zo sebou ak máte pracovné náradie ( píla, kosák), pracovné rukavice, samozrejme vhodný pracovný odev a občerstvenie na celý deň. .

Vyplácanie pre členov PSML sa bude riadiť v zmysle pravidiel dohodnutých na zhromaždení, t.j. 15 €, resp. 20€ za osem odrobených hodin.

Svoju účasť na brigáde oznámte prosím na našu mailovú adresu lacnov@pobox.sk resp. na tel. čísle 0903287050 alebo 0918898825, alebo prídite len tak. Budete všetci vítaní.

Vlado Marcinov