Oznam o termíne liturgií v Lačnove

Gréckokatolícka cirkev v Lačnove Vás všetkých pozýva k oslave Boha a k stretnutiu sa pri modlitbe

v chráme Sv.Michala archanjela v tieto dni:

01.01.2015 – Nový Rok /Sviatok Obrezania Pána/ sv.liturgia s myrovaním o 10:30 hod

04.01.2015 – Nedeľa pred Bohozjavením sv. liturgia o 11:30 hod

06.01.2015 – Sv.Bohozjavenie sv.liturgia s myrovaním a svätenie vody o 11:00 hod

/hneď po liturgii posviacka domov v Lačnove/

Požehnané slávenie Sviatkov Kristovho Narodenia i Sv.Bohozjavenia a tiež požehnaný a šťastný Nový Rok 2015

praje o.Pavol Székely /kaplán v Sabinove/

Christos raždajetsja!!! – Slavite Jeho!!!