Oznam Gréckokatolíckej farnosti

 Gréckokatolícka cirkev v Lačnove Vás pozýva k oslave sviatku Pamiatky naších zosnulých, ktorá sa uskutoční dňa 2.11. 2014 v nedeľu s nasledovným programom: o 11.30 - sv. litugia v chráme Sv.Michala arch. v Lačnove /po nej panychída s čítaním obnovených hramot za našimi zosnulými/ a po sv.liturgii cca. o 12.30 - spoločná panychída na miestnom cintoríne pri hlavnom kríži. Pozývame Vás takto spoločne prežiť tento sviatok, kedy nielen spomíname, ale aj v modlitbách pamätáme na tých, ktorí nás už predišli do večnosti. Je to aj možnosť získať plnomocné odpustky pre duše v očistci.