Odpustová slávnosť

O Z N A M

Oznamujeme rodákom,  priateľom a návštevníkom Lačnova, že v nedeľu 10.11.2013 sa o 10 hod. uskutoční odpustová slávnostná svätá omša v miestnom gréckokatolíckom  chráme sv. Michala Archanjela

 

Účasť všetkých vítaná!!!