Brigáda na dokončenie opravy oplotenia

Vážení priatelia Lačnov. Nadišiel čas, kedy by sme mohli dokončiť opravu oplotenia cintorína a v prípade aktívnej účasti zástupcov grécko-katolíckej cirkvi aj kostola. Brigáda sa uskutoční dňa 28.9.2013 o 8.00 hodine.

Srdečne ste všetci vítaní.

Marcinov